Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Anketa

Třídíte odpad?

Celkem hlasů:
29
Hlasování začalo:
30. 5. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Geoportál

Geo Data

Navigace

Obsah

DORUČOVACÍ ADRESA ( zavedení, změna, zrušení )

Podle zákona č. 133/ 2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslecha o změně některých zákonů ( zákon o evidenci obyvatel ), ve znění pozdějších předpisů, může občan požádat o zavedení ( změnu, zrušení ) doručovací adresy.

Doručovací adresu je možné zavést do agendového informačního systému obyvatel ve formátu:

  • adresa v České republice

  • adresa v České republice s připojenou doplňující identifikací místa

  • adresa mimo území České republiky

  • adresa poštovní přihrádky nebo dodávací schránky

 

Adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti, tzv. doručovací adresa (odlišná od adresy místa trvalého pobytu), je referenčním údajem podle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Na tuto adresu pak budou všechny úřady doručovat písemnosti, nemáte-li zpřístupněnu datovou schránku.

Kdo a za jakých podmínek?

V této věci je oprávněn jednat občan starší 15-ti let, případně jho zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Jak a kam se obrátit?

 V ohlašovně v místě svého trvalého pobytu nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území České republiky.

Co musíte předložit?

Písemnou žádost na příslušném úřadě.Žádost v listinné podobě musí obsahovat úředně ověřený podpis občana, to neplatí v případě, kdy se občan prokáže platným občanským nebo řidičským průkazem a  žádost podepíše  před zaměstnancem .Pokud má žádost formu datové zprávy, občan ji po vyplnění podepíše uznávaným elektronickým podpisem nebo dodá prostřednictvím datové schránky.

Formulář písmené žádosti

https://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09Ng%3D%3D

Správní poplatek

Za tento úkon není stanoven žádný správní poplatek.

Lhůty

Ohlašovna zapíše údaj o adrese pro doručování písemností bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o vzniku nebo změně skutečnosti související se zapsaným údajem dozví.