Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Anketa

Třídíte odpad?

Celkem hlasů:
20
Hlasování začalo:
30. 5. 2016
Hlasování končí:
neomezeno

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Geoportál

Geo Data

Navigace

Obsah

Volby do zastupitelstev krajů ve dnech 7.10. - 8.10.2016

Žádost o vydání voličského průkazu

 

S d ě l e n í

pro volby do zastupitelstev krajů

Prezident republiky dle § 3, odst. 1 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů

a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů

vyhlásil dne 6. května 2016

volby do zastupitelstev krajů

které se uskuteční v pátek 7. října a v sobotu 8. října 2016

Volič, který ve dnech voleb (pátek 7. a sobota 8. října 2016) nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat obecní úřad o vydání voličského průkazu. 

Žádost o vydání voličského průkazu může podat

ode dne vyhlášení voleb (6. května 2016)

  • osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu (tj. do 16.00 hod. středy

5. října 2016), o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam

  • podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. do 16.00 hod. pátku 30. září 2016) obecnímu úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče1) nebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

Obecní úřad voličský průkaz předá voliči osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocís ověřeným podpisem voliče 1) žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voličizašle.

Ve dnech voleb (7. a 8. října 2016) voličský průkaz opravňuje voliče k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve volebním okrsku, který spadá do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.

Volič právo hlasovat na voličský průkaz může uplatnit v kterémkoliv okrsku, ale pouze na území kraje, v jehož územním obvodu má trvalý pobyt.

 

1) Podle ust. § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek.

 

Minimální počet členů OVK