Obec Nový Kramolín
Nový Kramolín

Trvalé bydliště v místě ohlašovny

 Informace pro občany s pobytem na ohlašovně


Oznámení o uložení zásilky dle § 10 zákona č. 318/2015 Sb.

Úřední adresa

Adresa trvalého pobytu na ohlašovně Obecní úřad Nový Kramolín, Nový Kramolín 13, 344 01 Domažlice, byla občanovi „úředně přidělena“ zpravidla ve správním řízení, kterým byl zrušen údaj o místu trvalého pobytu občana - jedná se o tzv. úřední adresu. Občan se na úřední adrese nezdržuje, úřední adresa pobytu není určena k bydlení a občanovi z tohoto evidenčního údaje nevyplývají žádná práva k objektu ohlašovny. Na sídlo ohlašovny nelze občanům, kteří mají jako údaj místa trvalého pobytu vedenou adresu ohlašovny, doručovat, neboť v budově obecního úřadu nikdo z občanů s úřední adresou fyzicky nebydlí a není tudíž možné žádnou korespondenci jim určenou převzít. Občan zde nemá ani zřízenou „poštovní schránku“, z které by si doručenou poštu mohl vyzvedávat.

Postup doručování v občanském soudním řádu, ve správním řádu ani jiném právním předpise (např. daňový řád) nestanoví žádnou povinnost vlastníkům objektu, kde je občan, kterému je doručováno, přihlášen k trvalému pobytu.

Pošta adresovaná na ohlašovnu pobytu je tedy nedoručitelná, ale ze zákona zpravidla desátým dnem po uložení zásilky u České pošty, s. p., může nastat fikce doručení, což znamená, že zásilka je považována za doručenou.

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s jeho novelou zákonem č. 318/2015 Sb., nově stanoví povinnost ohlašovny, v jejímž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením. 

Obecní úřad není oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob, ale umožní doručovatelům písemností zanechat ve svém sídle výzvu k převzetí zásilky a poučení.

Tento krok neznamená přenos odpovědnosti za způsob doručování z odesílatele na obec Nový Kramolín, ať již se jedná o přenos odpovědnosti na správní orgán či obec jako vlastníka objektu, ani přenos odpovědnosti adresáta, příjemce zásilek, zajistit si doručování písemností. Je v zájmu  občanů, kteří mají evidovaný údaj o místu trvalého pobytu v sídle ohlašovny, aby sledovali doručování na danou adresu.
 

Upozorňujeme, že i nepřevzatá písemnost nabude právní moci a stane se tak vykonatelnou. Nevyzvednutí písemnosti adresátem neznamená, že po adresátovi není možné cokoli požadovat, protože o tom nebyl vyrozuměn.

Řízení pokračuje dál! Nepřevzetím pošty je možné promeškat např. lhůtu na odvolání a poškodit takovýmto chováním pouze vlastní osobu.

Může se stát i Vám!


Poučení pro občany s trvalým pobytem na adrese Nový Kramolín 13 , 344 01 Domažlice - sídlo ohlašovny o uložení zásilky:
 • oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je uloženo na obecním úřadě;
 • oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je možno vyzvednout v úřední hodiny, a to ve čtvrtek v době od 17:00 do 18:00 hodin;
 • jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě uvedené na oznámení ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty;
 • oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením je uloženo na obecním úřadě pouze po dobu jeho platnosti;
 • prokáže-li adresát, že si pro dočasnou nepřítomnost nebo z jiného vážného důvodu nemohl bez svého zavinění písemnost ve stanovené lhůtě vyzvednout, může požádat odesílající správní orgán o prominutí zmeškání úkonu podle § 41 správního řádu. Požádat o prominutí zmeškání úkonu je možné do 15 dnů ode dne, kdy pominula překážka, která bránila zásilku vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy měla být zásilka nejpozději vyzvednuta;
 • jestliže bude odmítnuto převzetí zásilky, odmítnuto nebo znemožněno předání poučení nebo nebude poskytnuta součinnost nezbytná k řádnému doručení, bude písemnost považována za doručenou dnem, kdy došlo k neúspěšnému pokusu o doručení.
Občan, který má evidenční adresu trvalého pobytu Nový Kramolín 13,
344 01 Domažlice, má možnost:
 • na ohlašovně pobytu obecního úřadu Nový Kramolín nahlásit údaj o adrese, na kterou mu mají být doručovány „úřední“  písemnosti;
 • správnímu úřadu, soudu apod. v každém konkrétním správním či soudním řízení nahlásit, na jakou adresu chce v tomto řízení doručovat písemnosti;
 • zřídit si datovou schránku a orgán veřejné moci je povinen ji pro doručení písemnosti použít;
 • zajistit si „dosílání pošty“ na adresu, kterou České poště, s.p., oznámí (placená služba);
 • zřídit si u České pošty, s. p., P.O. BOX (placená služba).

Na https://www.postaonline.cz/zmena-doruceni  lze nalézt mj. tyto on-line žádosti:

 • Žádost o doslání již uložené zásilky na novou adresu,
 • Žádost o změnu ukládací pošty již uložené zásilky,
 • Žádost o prodloužení úložní doby pro vyzvednutí již uložené zásilky,
 • Žádost o prodloužení úložní doby pro vyzvednutí došlých zásilek.

Obec

Komunální služby

Duben 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10
11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24
25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Překlad (translations)

Geoportál

Geo Data

Kontakt

Nový Kramolín 13
344 01 Domažlice

tel.: +420 379 497 683 
(tel. jen ve čtvrtek 17:00-18:00 hod.)
mob.: +420 724 028 532

Počasí

dnes, úterý 23. 4. 2024
slabý déšť 6 °C -2 °C
středa 24. 4. déšť se sněhem 5/2 °C
čtvrtek 25. 4. slabý déšť 9/1 °C
pátek 26. 4. slabý déšť 11/0 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Snímek obce z roku 2011

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26
1
27 28
29 30 1 2 3 4 5

O naší obci

Ves Nový Kramolín leží 3,5 km jižně od Poběžovic a 11 km západně od Domažlic, v nadmořské výšce 462 metrů. Původní jméno obce – Gramatin, bylo zaznamenáno v roce 1654. Od roku 1854 se vesnice jmenuje Kramolín a současnou podobu získal název teprve roku 1886.

 

Samotný vznik obce lze klást do doby ještě o několik desetiletí dříve než do r. 1379, ze kterého pochází první písemná zmínka o Kramolínu jako o vsi pusté.
V té době byla ves součástí panství Pivoň augustiniánského kláštera a bylo tomu tak až do r. 1786.