Obec Nový Kramolín
Nový Kramolín

Evidence obyvatel

Přihlášení k trvalému pobytu

1. Přihlášení k trvalému pobytu:

 • Přihlášení k trvalému pobytu se prování na obecním úřadě - evidenci obyvatel.

2. Základní informace k dané životní situaci

 • Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:
 1. občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci,
 2. zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun,
 3. zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům,
 4. zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 • Splnění všech požadovaných náležitostí.

5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

 • Ohlášením změny místa trvalého pobytu.

6. Na kterém úřadu můžete tuto životní situaci řešit:

 • Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj.: na obecním úřadu,

7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit:

 • Obecní úřad Nový Kramolín, v úředních hodinách.

8. Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

 • Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
 1. vyplnit a podepsat "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně (je nutné použít pouze originální tiskopis),
 2. předložit platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku jiné změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část; občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství,
 3. předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), anebo pokud doklad nevlastní - úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu.
Ukončení trvalého pobytu na území České republiky

Občan, který se rozhodne ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu.

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je povinen odevzdat občanský průkaz do 15 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti.

Zrušení údaje o místu trvalého pobytu

Ohlašovna rozhodne ve správním řízení o zrušení údaje o místu trvalého pobytu občana na návrh vlastníka objektu nebo jeho vymezené části nebo na návrh oprávněné osoby za splnění zákonných podmínek.

Zákonnými podmínkami jsou především zánik užívacího práva občana k objektu nebo vymezené části objektu, jehož adresa je v evidenci obyvatel uvedena jako místo trvalého pobytu občana, a neužívání objektu nebo jeho vymezené části.

Navrhovatel je povinen splnění zákonných podmínek ohlašovně prokázat.

Místem trvalého pobytu občana, jemuž byl údaj o místu trvalého pobytu zrušen, se stává po nabytí právní moci rozhodnutí adresa sídla ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl občanovi trvalý pobyt zrušen.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

 • je nutné vyplnit originální tiskopis "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který je k dispozici na každé ohlašovně. VZOR naleznete na internetových stránkách Ministerstva vnitra. www.mvcr.cz

10. Jaké jsou v této životní situaci správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

 • Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan České republiky správní poplatek ve výši 50 Kč. 
 • Děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

 • lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) postupu:

 • další účastníci postupu nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po vás jako žadateli požadovány:

 • adresu nového trvalého pobytu sdělte:
 1. svému zaměstnavateli/ škole,
 2. lékařům,
 3. poště (SIPO, TV, rozhlas),
 4. plynárně,
 5. dodavateli elektrické energie,
 6. majiteli či správci starého i nového domova, resp. katastrálnímu úřadu,
 7. úřadu práce (jste-li nezaměstnaný),
 8. správě sociálního zabezpečení (zasílání důchodu),
 9. finančnímu a živnostenskému úřadu (jste-li podnikatel),
 10. dalším příslušným úřadů (vydání nového dokladu nebo provedení změny údajů - např. občanský průkaz, řidičský průkaz),
 11. zdravotní pojišťovně,
 12. bance,
 13. komerčním pojišťovnám, u nichž máte některou z pojistek.

14. Můžete využít tuto elektronickou službu:

 • tuto situaci nelze řešit elektronicky.

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje:

 • Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2008 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel.

16. Jaké jsou související předpisy:

 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

 • v případě, že vám ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.

Správní rozhodnutí však vydá, pokud se zjistí při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a vy nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraníte, ohlašovna rozhodne o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.

Proti rozhodnutí o nezaevidování změny místa trvalého pobytu a proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat odvolání.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení předepsaných povinností:

 • sankce nejsou stanoveny.

19. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

Ministerstvo vnitra

Úřad

Komunální služby

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5
6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Překlad (translations)

Geoportál

Geo Data

Kontakt

Nový Kramolín 13
344 01 Domažlice

tel.: +420 379 497 683 
(tel. jen ve čtvrtek 17:00-18:00 hod.)
mob.: +420 724 028 532

Počasí

dnes, pátek 14. 6. 2024
zataženo 17 °C 7 °C
sobota 15. 6. slabý déšť 18/10 °C
neděle 16. 6. zataženo 20/10 °C
pondělí 17. 6. zataženo 25/11 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Anketa

Hlasujte kliknutím na jednu z možností

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

O naší obci

Ves Nový Kramolín leží 3,5 km jižně od Poběžovic a 11 km západně od Domažlic, v nadmořské výšce 462 metrů. Původní jméno obce – Gramatin, bylo zaznamenáno v roce 1654. Od roku 1854 se vesnice jmenuje Kramolín a současnou podobu získal název teprve roku 1886.

 

Samotný vznik obce lze klást do doby ještě o několik desetiletí dříve než do r. 1379, ze kterého pochází první písemná zmínka o Kramolínu jako o vsi pusté.
V té době byla ves součástí panství Pivoň augustiniánského kláštera a bylo tomu tak až do r. 1786.